Công ty

ShareCarForAds.com là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và quảng cáo.

Giá trị ShareCarForAds đem lại

• Dịch vụ quảng cáo ấn tượng trên xe (bề mặt ngoài xe)

• Công nghệ tracking kiểm soát đường đi của xe, tính hiệu quả của quảng cáo

Nhiệm vụ của chúng tôi

• Kết nối giữa thương hiệu và chủ xe

• Đảm bảo tính hiệu quả của quảng cáoShareCarForAds.com