Các Quy Định Cơ Bản Trong Luật Quảng Cáo Việt Nam

Việc nắm rõ và áp dụng đúng luật quảng cáo trong kinh doanh rất quan trọng đối với những doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo và cả các cá nhân, công ty sử dụng dịch vụ quảng cáo. Nếu hình thức quảng cáo của bạn không được luật công nhận về tính hợp phát thì […] Đọc tiếp →