ShareCarForAds lọt top 100 Start Up Shark Tank Việt Nam 2016

  Shark Tank là gì? “Shark Tank Việt Nam – Thương vụ bạc tỉ” mùa đầu tiên Shark Tank là một chương trình truyền hình thực tế của Mĩ dành cho các doanh nhân khởi nghiệp. Các doanh nghiệp này cần chuẩn bị bài thuyết trình để thuyết phục hội đồng các nhà đầu tư (Sharks). […] Đọc tiếp →